Αγωνιστικό bridge

Αγωνιστικό bridge

Το 1983 πραγματοποιείται η πρώτη ημερίδα στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσ/νίκης. Το ζευγάρι που βγαίνει πρώτο σε εκείνη την ημερίδα ήταν ο Ι. Κούμενος, ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ και ο Α. Αθανασιάδης, σημερινός πρόεδρος του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσ/νίκης.

Τηλ/να επικοινωνίας :Κουκουβού Γεωργία 6977675301